Yonaha Toru Presents Eisa de Suri Sa Sa

Yonaha Toru Presents Eisa de Suri Sa Sa
Item# 4-525506-000676
$39.95

Product Description

Yonaha Toru Presents Eisa de Suri Sa Sa
Music for "eisa" dancing presented by Toru Yohana.

Audio CD

Number of Discs: 2

Label: Respect Record Ltd.

Tracks Listings

DISC 1 (Eguchi Eisa)

1. Uguwansu

2. Eguchi-bushi

3. Eisa-bushi

4. Ku-da-ga

5. Hana nu Kajimaya-

6. Sunsa-mi

7. Shichguwachi

8. Su-ri Agari

9. Safuen-bushi

10. Guikuyo-

11. Kunibungi-bushi

12. To-shin do-i

13. Hiyarugahei

DISC 2 (Jya-garu Eisa)

1. Uguwansu

2. Chatan mura

3. Chunjunnagariri

4. Kudaka-bushi

5. Hana nu Kajimaya-

6. Daisanaja-

7. Oka no Ippon-matsu

8. Eisa gashira

9. Nachijin nu Gushiku

10. Tenyo-bushi

11. Imasan nin

12. To-shin do-i

13. Hiyarugahei